Blauwe Campus Deurne

 

Share

Projectomschrijving

Dit project is een gezamenlijke inzending voor de prijsvraag Brood en Spelen, uitgeschreven door Atelier Rijksbouwmeester, voorjaar 2018.
De prijsvraag Brood en Spelen deed een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland.

Onderwerp van de inzending is de 'Blauwe Campus', een plek waar wordt geëxperimenteerd met combinaties van nieuwe vormen van (tijdelijk) wonen en werken, collectieve, duurzame energievoorziening en toekomstbestendige landbouw op het gebied van voedselproductie en biobased materialen.
Onderdeel van de inzending is een hergebruikconcept voor een grote leegkomende melkveestal. De stal wordt daarbij omgevormd tot 'duurzaamheidsmachine', die energie opwerkt, regenwater opvangt en filtert voor hergebruik.

Uitslag: niet geselecteerd
Status: projectfase

Concept Blauwe Campus: Beeckk Ruimtemakers
Ontwerp: Bas Termeer Architect

Meer informatie:
www.blauwecampus.nl
www.prijsvraagbroodenspelen.nl

Projectgegevens